ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท จอยแมกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


บริษัท อินดัสเทรีย (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด


CNC FAR EAST MACHINERY CO., LTD.

  • penta laser machine
  • 73/36 Moo 8, Bang Sao Thong, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10570
  • cncfe@cncfe.com, info@cncfe.com
  • 0 2707 0195, 0 2707 0198, 0 2707 0199

บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด