บริษัท จอยแมกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105527022776
  • บริษัท จอยแมกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / JOINMAX INTERNATIONAL CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : อุปกรณ์เครื่องมือการขันประกอบ, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, โรบอท, งานด้านอากาศยาน
  • ที่อยู่ : 68/64-65 หมู่ 5 ซ.กิ่งแก้ว 40/2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.joinmax@co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล