บริษัท อินดัสเทรีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105557077901
  • บริษัท อินดัสเทรีย (ไทยแลนด์) จำกัด / INDUSTRIA (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เครื่องกรองเศษตะกอนโลหะหนัก, อุปกรณ์ตวงตะกอน, เครื่องกำจัดแบคทีเรีย
  • ที่อยู่ : 36/56 โครงการอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Filstar เครื่องกรองชนิดปราศจากไส้กรอง ''ของเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ : เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ไส้กรอง จึงไม่ทำให้เกิดของเสียใดๆ ทั้งสิ้น การบำรุงรักษาเป็นศูนย์'' ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล