ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท วัฒนา แมชชีนเทค จำกัด


บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด


บริษัท เอเคนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  • 49/517 หมู่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
  • akena.eng@gmail.com
  • 0 2904 4630

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี.

  • 174 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
  • chaiyapat@ezp.co.th
  • 0 2706 3216-18

บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น. (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท ยัวร์ เอ็นจิเนีย (1990) จำกัด