บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105538137987
  • บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด / SIAM ELMATECH CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมบริการหลังการขาย, อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องจักรกล
  • ที่อยู่ : 12/3 หมู่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • จังหวัด : นนทบุรี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.siamelmatechgroup.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : CNC EDM,Wire Cut,Grinder machine,Machining Center,lathe
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล