สมาคมไทยซับคอนร่วมประชุมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

17 February 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.พ.65 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคงสิทธิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ได้มีการประชุมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย ในการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานที่สร้างทดแทนให้กับอากาศยานของ กองทัพอากาศ ได้แก่
1.บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)
2.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)
4.สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon)

ซึ่งผู้บริหารของสมาคมนำโดยคุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ และผู้บริหารฝ่ายคลัเตอร์การบินฯ/ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

- ได้เข้าร่วมแนะนำสมาคมและหารือถึงพันธกิจเเต่ละหน่วยงาน
- รับฟังขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการให้การสนับสนุนการทดสอบทดลองวัสดุประเภทต่าง ๆ ของ วว.และ Gistda
- กระบวนการขอการรับรองการสร้างชิ้นส่วนอากาศทดแทน ให้กับอากาศยานของกองทัพอากาศ
- ดูตัวอย่างชิ้นงานที่สร้างทดแทน และ Test Criteria

เเละแบ่งปันความคิดเห็นกรอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินให้ได้มาตรฐานเเละมีการรับรองคุณภาพความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

เป็นพันธกิจที่สมาคมฯจะช่วยให้สมาชิกไทยซับคอนได้แสดงศักยภาพในการผลิตและเติบโตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1 
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef