Thai Subcon เข้าร่วม งานการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The Case of MSMEs in the Aerospace Industry”

22 June 2022

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ณ รร. อีสติน แกรนด์ สาทร ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ​ "การอำนวยความสะดวกแก่​ MSMEs สู่ผู้เล่นที่ยั่งยืนเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ: กรณี​ MSMEs​ ในอุตสาหกรรมการบิน" จัดโดย​ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทาง​ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย​ ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)​ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้​ ซึ่ง​ นาย​ เกียรติศักดิ์​ จิระขจรวงศ์​ นายกสมาคมฯ​ นาย​ ธงชัย​ อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์​ นาย​ สมควร​ จันทร์แดง​ ที่ปรึกษาสมาคมฯ​ นางสาว​ เสาวคนธ์​ ภุมมาลี​ รองประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมฯพร้อมทั้งได้เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯหลายบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงมีวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาทั้ง Onsite และผ่านระบบ Online

แต่ละหัวข้อจะมีผู้เข้าร่วมอภิปรายจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในหัวข้อ Thailand's case: Thailand experiences and way forward นางสาว​ เสาวคนธ์​ ภุมมาลี​ รองประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์​ ได้เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาในครั้งนี้

โดยได้แนะนำสมาคม และกล่าวถึงศักยภาพการผลิตของสมาชิกที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
รวมถึงผลงานประสบการณ์ต่างๆและความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่สมาคมได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งทางBOIได้เริ่มพาผู้ประกอบการไป Observe ดูความก้าวหน้าเเละเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการบินในต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นให้สมาชิกสมาคมได้มองเห็นโอกาสเเละปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้

ทางสสว.เเละ TAI เคยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกไทยซับคอนได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว และสมาชิกได้มีโอกาสทำชิ้นงานตาม Requirment ของ TAI ซึ่งจากการสนับสนุนนี้ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถไปต่อยอดทำมาตรฐานการบิน AS9100 ต่อได้

แต่ยังคงต้องการได้รับการผลักดันจากทางภาครัฐ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยได้รับการรับรอง และสนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างชิ้นส่วนอากาศยานในไทย เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า ทั้งนี้เป็นการเเสดงให้ภาครัฐเห็นว่าสมาคมได้รวมกลุ่มคลัสเตอร์นี้กันขึ้นมาเพื่อทำอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เกิดขึ้นจริงตามนโยบาย 4.0 ของภาครัฐ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสัมมนาเพื่อรับฟังเสียงจากหน่วยงานต่างๆทั้งของผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อมูลเท็จจริงในอุตสาหกรรมนี้ทั้งของไทยและกลุ่มประเทศApec หาโอกาสและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคอุตสากรรมการบินไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์และเป็นทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยต่อไป

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน 
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef