สัมมนาออนไลน์ พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย

20 January 2022

วันที่ 20 มกราคม 2565 ทาง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) จัดงานสัมมนาออนไลน์ "พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย" ผ่านระบบ Zoom Meetings สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)โดยประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา นาย วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน นาย เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาฯ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ

ซึ่ง น.ต.คัคนิน บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด รับหน้าที่เป็น วิทยากรผู้บรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ โดยทาง น.ต.คัคนิน บุนนาค ได้จัดการบรรยายโดยมี 4 หัวข้อหลักดังนี้

1.กฎหมายด้านการบิน

2. ระบบคุณภาพและมาตรฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน

3.อากาศยานเบื้องต้น

4.ข้อกำหนดเบื้องต้นในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ซึ่งภายในงานสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก กรมช่างอากาศ และ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ​ เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ มาตรฐาน ข้อกำหนดในการผลืตชิ้นส่วนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯได้รับทราบอีกด้วย

 

 

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เราได้ร่วมสร้างและพัฒนาให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ก้าวข้ามต่อยอดเทคโนโลยีมาสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้สำเร็จ มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถต่อยอดรับช่วงผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอากาศยานได้แล้ว

 

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon) ยังคงมุ่งมั่นที่จะหากิจกรรมหรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกฯได้รับผลประโยชน์สูงสุดและสร้างผู้ผลิตไทยให้เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอย่างต่อเนื่อง ร่วมเตรียมความพร้อมเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปกับเรา THAI SUBCON

 

ติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่

สัมมนาออนไลน์ พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย (thaisubcon.com)

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/

Tel : 02-713-6540-1

ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef