สมาคมไทยซับคอนร่วมประชุมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

สมาคมไทยซับคอนร่วมประชุมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

17 February 2022
อ่านต่อ
บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด เข้าพบ สมาคมไทยซับคอน

บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด เข้าพบ สมาคมไทยซับคอน

15 February 2022
อ่านต่อ
คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Factory Visit CNC Mass Customization Production

คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Factory Visit CNC Mass Customization Production

08 February 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าพบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หารือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกล

Thai Subcon เข้าพบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หารือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกล

27 January 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าพบ กระทรวงพาณิชย์ หารือถึงเรื่องการทำ Business Matching เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย

Thai Subcon เข้าพบ กระทรวงพาณิชย์ หารือถึงเรื่องการทำ Business Matching เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย

26 January 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าพบ สถาบัน MARA ยืนยันยังคงมุ่งมั่นที่จะหากิจกรรมต่างๆมากมายให้สมาชิกได้เข้าร่วม

Thai Subcon เข้าพบ สถาบัน MARA ยืนยันยังคงมุ่งมั่นที่จะหากิจกรรมต่างๆมากมายให้สมาชิกได้เข้าร่วม

25 January 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าพบ สถาบันไทย-เยอรมัน ปรึกษาหารือความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

Thai Subcon เข้าพบ สถาบันไทย-เยอรมัน ปรึกษาหารือความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

25 January 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าพบ AMR ASIA ปรึกษาหารือการสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมระบบราง

Thai Subcon เข้าพบ AMR ASIA ปรึกษาหารือการสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมระบบราง

25 January 2022
อ่านต่อ
นายกสมาคมไทยซับคอน เผย ภาพรวมในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในการจัดงาน Subcon Thailand 2022

นายกสมาคมไทยซับคอน เผย ภาพรวมในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในการจัดงาน Subcon Thailand 2022

21 January 2022
อ่านต่อ
สัมมนาออนไลน์ พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย

สัมมนาออนไลน์ พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย

20 January 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าพบ TAI สวัสดีปีใหม่ พร้อมประชุมแผนงานคลัสเตอร์ เดินหน้าต่อ

Thai Subcon เข้าพบ TAI สวัสดีปีใหม่ พร้อมประชุมแผนงานคลัสเตอร์ เดินหน้าต่อ

10 January 2022
อ่านต่อ