สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำวาระปี 2565-2567 ประจำเดือนครั้งที่1/2565

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำวาระปี 2565-2567 ประจำเดือนครั้งที่1/2565

30 June 2022
อ่านต่อ
ผู้บริหารชุดใหม่เข้าพบท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยแนะนำสมาคมฯ ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสมาชิกนักอุตสาหกรรมไทยต่อไป

ผู้บริหารชุดใหม่เข้าพบท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยแนะนำสมาคมฯ ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสมาชิกนักอุตสาหกรรมไทยต่อไป

24 June 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าร่วม งานการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The Case of MSMEs in the Aerospace Industry”

Thai Subcon เข้าร่วม งานการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The Case of MSMEs in the Aerospace Industry”

22 June 2022
อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

20 June 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon & AMR Asia ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี

Thai Subcon & AMR Asia ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี

09 June 2022
อ่านต่อ
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

06 June 2022
อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจ

20 May 2022
อ่านต่อ
งานแถลงข่าวจัดงาน Subcon Thailand 2022

งานแถลงข่าวจัดงาน Subcon Thailand 2022

05 May 2022
อ่านต่อ
ประชุมสัญจรประจำเดือนเมษายน 2565 เยี่ยมชมโรงงานแสดงศักยภาพสมาชิกสมาคมไทยซับคอน

ประชุมสัญจรประจำเดือนเมษายน 2565 เยี่ยมชมโรงงานแสดงศักยภาพสมาชิกสมาคมไทยซับคอน

28 April 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าพบ สวทช. พร้อมอัพเดท รับคำชี้แนะแนวทางในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5

Thai Subcon เข้าพบ สวทช. พร้อมอัพเดท รับคำชี้แนะแนวทางในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5

18 April 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon เข้าร่วมประชุมแผนเตรียมจัดงาน Subcon Thailand 2022 เพิ่มโอกาสสู่การขาย-ขยายการตลาดในประเทศ

Thai Subcon เข้าร่วมประชุมแผนเตรียมจัดงาน Subcon Thailand 2022 เพิ่มโอกาสสู่การขาย-ขยายการตลาดในประเทศ

07 April 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon ประชุมความร่วมมือ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด พร้อมรับชม เครื่องจักรการผลิต CNC เครื่องมือวัดต่างๆ และ แม่พิมพ์ในการผลิต UAV ขนาดใหญ่ ใบพัดเรือกองทัพเรือไทย

Thai Subcon ประชุมความร่วมมือ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด พร้อมรับชม เครื่องจักรการผลิต CNC เครื่องมือวัดต่างๆ และ แม่พิมพ์ในการผลิต UAV ขนาดใหญ่ ใบพัดเรือกองทัพเรือไทย

05 April 2022
อ่านต่อ