คณะผู้บริหารสมาคม Thai Subcon ประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนปทุมคงคา และผู้บริหารสมาคมไทยคอมโพสิต เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรทวิภาคีพัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนเตรียมนักธุรกิจ

คณะผู้บริหารสมาคม Thai Subcon ประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนปทุมคงคา และผู้บริหารสมาคมไทยคอมโพสิต เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรทวิภาคีพัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนเตรียมนักธุรกิจ

18 August 2022
อ่านต่อ
GISTDA, TISTR, TAI และ THAI SUBCON ได้มีการประชุมจัดตั้งคณะทำงานบริหารตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

GISTDA, TISTR, TAI และ THAI SUBCON ได้มีการประชุมจัดตั้งคณะทำงานบริหารตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

16 August 2022
อ่านต่อ
THAI SUBCON พาคณะสมาชิกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และเจรจาธุรกิจร่วมกับ การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ชมรม (ฝ่าย) กีฬาทางอากาศ ร่มบิน-ร่มร่อน และอากาศยาน ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน จังหวัดเชียงราย

THAI SUBCON พาคณะสมาชิกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และเจรจาธุรกิจร่วมกับ การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ชมรม (ฝ่าย) กีฬาทางอากาศ ร่มบิน-ร่มร่อน และอากาศยาน ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน จังหวัดเชียงราย

11 August 2022
อ่านต่อ
ทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดประชุมความร่วมมือระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ครั้งที่ 6/2565 พร้อมเยี่ยมชมโรงงานสมาชิกสมาคมฯ

ทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดประชุมความร่วมมือระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ครั้งที่ 6/2565 พร้อมเยี่ยมชมโรงงานสมาชิกสมาคมฯ

09 August 2022
อ่านต่อ
ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เนื่องในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ให้เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลง

ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เนื่องในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ให้เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลง

08 August 2022
อ่านต่อ
Thai Subcon ร่วมกับ บริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิเคชั่น (ประเทศไทย) จัดสัมมนาหัวข้อ “Aerospace Industry in Thailand: Introduction to Aerospace Standard (AS/EN 9100/ 9120) ”

Thai Subcon ร่วมกับ บริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิเคชั่น (ประเทศไทย) จัดสัมมนาหัวข้อ “Aerospace Industry in Thailand: Introduction to Aerospace Standard (AS/EN 9100/ 9120) ”

05 August 2022
อ่านต่อ
คณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้เข้าพบเพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านชิ้นส่วน และ Parts Localization ร่วมกับ บริษัททากาโน่ ออโต้ ไทยแลนด์ จำกัด จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้เข้าพบเพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านชิ้นส่วน และ Parts Localization ร่วมกับ บริษัททากาโน่ ออโต้ ไทยแลนด์ จำกัด จ.ชลบุรี

04 August 2022
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา (อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

มหาวิทยาลัยบูรพา (อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

03 August 2022
อ่านต่อ
คลัสเตอร์ระบบราง Thai Subcon เข้าพบประชุมหารือความร่วมมือ ด้านชิ้นส่วน เเละ Parts Localization ในอุตสาหกรรมระบบราง ร่วมกับ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คลัสเตอร์ระบบราง Thai Subcon เข้าพบประชุมหารือความร่วมมือ ด้านชิ้นส่วน เเละ Parts Localization ในอุตสาหกรรมระบบราง ร่วมกับ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

26 July 2022
อ่านต่อ
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565 ประจำวาระปี 2565-2567

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565 ประจำวาระปี 2565-2567

22 July 2022
อ่านต่อ
DITP เตรีมความพร้อมผนึกกำลัง 4 สมาคม เตรียมจัดงาน TAPA 2023 ในวันที่ 5-8 เมษายน 2566

DITP เตรีมความพร้อมผนึกกำลัง 4 สมาคม เตรียมจัดงาน TAPA 2023 ในวันที่ 5-8 เมษายน 2566

21 July 2022
อ่านต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อน MOU ความร่วมมือระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้เยี่ยมชมศักยภาพโรงงานสมาชิกของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการการบินและป้องกันประเทศ

คณะกรรมการขับเคลื่อน MOU ความร่วมมือระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้เยี่ยมชมศักยภาพโรงงานสมาชิกของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการการบินและป้องกันประเทศ

07 July 2022
อ่านต่อ