SUBCON THAILAND 2024 ได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

15 May 2024

เริ่มขึ้นแล้ว
งานแสดงสินค้า  SUBCON THAILAND 2024


SUBCON THAILAND 2024 ได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

     พร้อมเยี่ยมชมบูธ THAI SUBCON SHOWCASE พื้นที่จัดแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมการรับช่วงการผลิตของประเทศไทย ที่มีความพร้อมในการเป็นฐานผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของโลก ตามวิสัยทัศน์ “IGNITE Thailand” ของรัฐบาล

     โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์

     งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน  เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  โดยเป็นการจัดงานครั้งที่ 18 

     จุดหมายของนักอุตสาหกรรมของไทยและต่างประเทศมาพบกันพร้อมร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

พบกับงาน SUBCON THAILAND 2024
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567
ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ 104

ติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอนได้ที่
LINE : thsubcon
Fanpage Facebook : thaisubconassociation