ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ และร่วมเป็นวิทยากรในงาน Optimization with Smart Design - Manufacturing for Green & Sustainability

03 July 2024

วันนี้  3 ก.ค.67 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน 

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันไทย-เยอรมัน และที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Optimization with Smart Design - Manufacturing for Green & Sustainability : งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีเครื่องมือตัด โดยมีบริหาร ผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเป็นแขกผู้มีเกียรติในการร่วมเปิดงาน  

โดยในงานนี้
คุณสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ และร่วมเป็นวิทยากรในช่วงเสวนา หัวข้อ "การปรับตัวและรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไทยเพื่อความอยู่รอดและความยั่งยืน" ร่วมกับผู้แทนจากอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2) นายกสมาคมแม่พิมพ์ไทย 
3) ผู้แทนจากสมาคม TTCC 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของบริษัทผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีเครื่องมือตัด  ชั้นนำกว่า 20 บริษัท และมีสัมมนาด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีเครื่องมือตัด มากกว่า 20 หัวข้อ

โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่ 3-4 ก.ค. 67 หากสมาชิกสมาคมท่านใดสนใจเข้าชมงาน ยังสามารถเข้าชมได้อีก 1 วันนะคะ