ขอเชิญร่วมชมงานแสดงสินค้า AGROFEX 2023  วันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา

27 October 2023
AGROFEX 2023

ขอเชิญร่วมชมงานแสดงสินค้า AGROFEX 2023  
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2566
ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา

งานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภา 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(BCG mode - Bio,Circular,Green Ecpnpmy & Supply Chain) รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมไทยซับคอนได้เข้าร่วมออกบูธในงาน ท่านใดสะดวกแวะไปเยี่ยมชมงานกันได้นะคะ

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ ได้ที่
Facebook : Thaisubconassociation