การประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)

14 February 2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการกิจการเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงาน
ภายใต้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap)

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีผู้บริหารสมาคมไทยซับคอน
   นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ
   นายสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ (Training Technology Roadmap) 6 กลุ่ม ได้แก่ 
   อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
   อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
   อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
   อุตสาหกรรมดิจิทัล 
   อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
   อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

   ในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการที่อยู่ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น อาชีพ ตำแหน่งงาน ทักษะที่ต้องใช้ หลักสูตรการฝึกอบรม เทคโนโลยีการฝึกอบรมที่ต้องใช้ในระยะสั้น 1-3 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี และระยะยาว 5-10 ปี เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปพัฒนาทางด้านแรงงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อไป

 

ติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอนได้ที่
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon