บริษัท ดีเอสไอ เลเซอร์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205548007414
  • บริษัท ดีเอสไอ เลเซอร์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด / DSI LASER SERVICE (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : บริการเชื่อมเลเซอร์ด้วยระบบ Pnlse Laser
  • ที่อยู่ : 33/1 หมู่ 5 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล