บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547047936
  • บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด / TKK CORPORATION CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : จำหน่ายสินค้าในระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติในโรงงานและนำเข้าชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์สำรอง ของเครื่องจักร
  • ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 244-247 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ​ 10120
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.tkkcorporation.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล