บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105535027242
  • บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / G.I.F. ENGINEERING CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนยานยนต์และประดับยนต์, สินค้าและอุปกรณ์เครื่องครัว, งานพลาสติกประเภทงานฉีดและเป่า
  • ที่อยู่ : 420/1 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.gif.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : เครื่องคัดชิ้นงานอัตโนมัติ (ตัวแทนจำหน่าย)
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล