บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105530002250
  • บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด / POSE HEALTH CARE CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์
  • ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.posehealthcare.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล