บริษัท เอช.วาย.ออโต้พลาสเทค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105550059737
  • บริษัท เอช.วาย.ออโต้พลาสเทค จำกัด / H.Y.AUTOPLASTECH CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ฉีดชิ้นงานพลาสติกทุกประเภท โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการชุบและพ่นสี
  • ที่อยู่ : 159/58 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
  • จังหวัด : สมุทรสาคร
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.hy-autoplastech.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล