บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115536007709
  • บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด / TANG SIA PING METAL WORKS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : โครงผาน 2 ตราง้าว, เครื่องปลูกอ้อย, รถตัดอ้อย
  • ที่อยู่ : 72 หมู่ 4 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.tspmetalworks.com
  • Facebook : www.facebook.com/tspmetalworks/
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : เครื่องตัดเลเซอร์
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล