บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105546025980
  • บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด / WELDEX CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : หุ่นยนต์เชื่อมงานโลหะ, เครื่องเชื่อมโลหะทุกชนิด, บริการปรึกษาออกแบบระบบเชื่อมโลหะอัตโนมัติ
  • ที่อยู่ : 195 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.weldex.co.th
  • Facebook : www.facebook.com/WeldingExpert
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : หุ่นยนต์หยิบยก
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล