บริษัทไทรอัมพ์ผ้าเบรค อุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115548010441
  • บริษัทไทรอัมพ์ผ้าเบรค อุตสาหกรรม จำกัด / TRIUMPH BRAKE INDUSTRIAL CO.,LTD
  • สินค้าและบริการ : ผ้าเบรค,ผ้าคลัชต์
  • ที่อยู่ : 9/11 หมู่ที่ 20 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : ผ้าเบรคเกรดนาโน ผ้าเบรคเมทัลลิค คอปเปอร์
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล