บริษัท ยูเอเอ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0305557001031
  • บริษัท ยูเอเอ จำกัด / UAA CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : งานกลึงความเที่ยงสูง
  • ที่อยู่ : 464/1 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  • จังหวัด : นครราชสีมา
  • ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล