บริษัท เอเอ พรีซีชั่น จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561008594
  • บริษัท เอเอ พรีซีชั่น จำกัด / AA PRECISION CO.,LTD
  • สินค้าและบริการ : แม่พิมพ์ปั๊มแผ่น PCB
  • ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.aa-precision.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล