บริษัท ไทเทอร่า จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745555004889
  • บริษัท ไทเทอร่า จำกัด / TITERA CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชุบโลหะ
  • ที่อยู่ : 129/39 หมู่ 2 ซ.วัดสิงห์ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.titera.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล