บริษัท นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115538000892
  • บริษัท นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / NIHON MAX (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : อุอกแบบและผลิต Tray, Mould
  • ที่อยู่ : 84/18-19 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  • จังหวัด : สมุทรสาคร
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.nihonmax.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล