บริษัท เอส.พี. เมทัล พาร์ท จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115531002601
  • บริษัท เอส.พี. เมทัล พาร์ท จำกัด / S.P. METAL PART CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตอะไหล่รถยนต์, เครื่องมือแพทย์ (เตียงโรงพยาบาล)
  • ที่อยู่ : 37/24 หมู่3 ซ.ไกรศักดาวัฒน์ ถ.เทพารักษ์ ก.ม. 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.spm-amp.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Robot Tranfer
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล