บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0765559001418
  • บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด / WONGTANAWOOT CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : จำหน่ายเครื่องจักรโลหะแปลรูป เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องเลเซอร์
  • ที่อยู่ : 85 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.pbc-bangkok.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล