บริษัท พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205547024315
  • บริษัท พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด / PASHO (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดกลาง-ใหญ่, วัสดุเหล็กหล่อและเหล็กเหนียว
  • ที่อยู่ : 137/7 หมู่ 6 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.pasho.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล