บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115556023084
  • บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / FUSO INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนท่อทองแดง
  • ที่อยู่ : 99/1 หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล