นายกสมาคมไทยซับคอนและประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกนำคณะทำงาน ฝ่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินเเละอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเข้าร่วม Site Visit ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานกับทีม Mou ทั้ง4 ฝ่าย

04 October 2022

ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมไทยซับคอน และคุณธงชัย อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

นำคณะทำงานฝ่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินเเละอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเข้าร่วม Site Visitณ Gistda อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


กับหน่วยงานที่ได้มีความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน Mou 4 ฝ่าย ได้เเก่

- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)Gistda

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

- บริษัท อุตสาหกรรม การบิน จำกัด TAI

- สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำคณะเยี่ยมชมงาน ซึ่ง Gistda เป็นหน่วยงานรัฐที่บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย ได้บรรยายถึงโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้บริการทดสอบของ Gistda ที่จะมีความร่วมมือกับ วว. TAI และ ไทยซับคอน ในเรื่องทดสอบ Component/ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานทั้งผู้ผลิตไทย/ทดสอบดาวเทียม เป็นแนวทางให้เห็นถึงกิจกรรมความร่วมมือที่จะมีร่วมกันในอนาคต และพัฒนาชิ้นส่วนอากาศยานของไทยให้ได้รับรองคุณภาพไปด้วยกัน 

อีกหนึ่งการดำเนินงานของสมาคมไทยซับคอน ฝ่ายคลัสเตอร์อุตสาหกกรมการบินเเละป้องกันประเทศในการพัฒนาสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วน

ติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่

website : https://www.thaisubcon.com

Line Official : @thaisubcon

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation