ITAP ร่วมกับ THAI SUBCON จัดสัมมนาออนไลน์ ให้สมาชิกได้รับฟังข้อมูลโครงการ ERP และร่วมสัมมนาในหัวข้อ Digital Transformation ผู้ประกอบการ Thai Subcon ด้วย ERP

16 September 2022

ITAP ร่วมกับ THAI SUBCON จัดสัมมนาออนไลน์ ให้สมาชิกได้รับฟังข้อมูลโครงการ ERP และร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Digital Transformation ผู้ประกอบการ Thai Subcon ด้วย ERP"
โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส อุปนายกฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพสมาชิกเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรม เพื่อรับสมัครสมาชิกเข้าโครงการ ERP ด้วยการสนับสนุนจาก ITAP พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ในการทำระบบ ERP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก ITAP 

อาจารย์ธวัชชัย ประนอมมิตร ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำระบบ ERP มาเกือบ 20 ปีได้บรรยายในหัวข้อ "เข้าใจระบบ ERP ก่อนตัดสินใจลงทุน"

 คุณระสิตา ถาวรานุรักษ์ ผู้จัดการงานอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ ITAP ได้แจ้งแก้ผู้ประกอบการถึง "กลไกการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ ในการทำ ERP"

 คุณณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ITAP กล่าวถึงวิธีการรับสมัคร และกระบวนการในการคัดเลือก

 โดยในวันนี้มีสมาชิกไทยซับคอนสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลโครงการ เพื่อตัดสินใจขอรับงบสนับสนุนทำระบบ ERP จาก ITAP จำนวน12 บริษัท

โดยทุกบริษัทที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ จะได้รับโอกาสเข้ารับการ Prelim เข้าไปวินิจฉัยปัญหาและประเมินความพร้อมในการทำ ERP ของบริษัท

โดยทางผู้เชียวชาญของ ITAP โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และ 5 บริษัท ที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่ามีความพร้อมสูงสุดในองค์ประกอบการต่างๆ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ITAP ในการดำเนินโครงการ

ทำระบบ ERP ต่อไป
 

ติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่ 

website : https://www.thaisubcon.com

Line Official : @thaisubcon

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation