สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยพาคณะสมาชิกไทยซับคอน เข้าเยี่ยมชมและทำความรู้จักหน่วยงานต่างๆ ใน สวทช.

19 August 2022

 

วันที่19 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยพาคณะสมาชิกไทยซับคอน

เข้าเยี่ยมชมและทำความรู้จักหน่วยงานต่างๆ ใน สวทช. ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะและเป็นผู้บรรยายแนะนำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ (สวทช.) ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และภารกิจกลไกในการสนับสนุนของ หน่วยงานในสวทช.

พาคณะเข้าเยี่ยมชม

- ผลงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยและการประยุกต์เชิงพาณิชย์(NSD) ณ ชั้น 5 อาคาร 19 tower D

- ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่ INDUSTRY 4.0 - AI ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant

- งานวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT) ณ อาคาร MTEC Pilot Plant

- เยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) งานที่ใช้ 3D Printing

โดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้มอบหนังสือเรียนเชิญ คุณชมพูนชุ อนุศาสน์สิทธิกิจเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯโดยได้รับการตอบรับจากคุณชมพูนุชอย่างดีและพร้อมที่จะให้คำแนะนำสมาชิกไทยซับคอนในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ทา สวทช.สนับสนุนได้

 

 

 ติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่ 

website : https://www.thaisubcon.com

Line Official : @thaisubcon

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation