สภาหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมเครื่องมือกลเยอรมัน (VDW) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ (Symposium) หัวข้อ Innovations in Production Technology - Machine Tools from Germany - นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตด้วยเครื่องมือกลจากเยอรมนี

28 September 2022

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.15-17.10น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ถนนสาทรใต้
สภาหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมเครื่องมือกลเยอรมัน (VDW) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ (Symposium) หัวข้อ "Innovations in Production Technology - Machine Tools from Germany" - นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตด้วยเครื่องมือกลจากเยอรมนี

 

โดยคุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์นายกสมาคมไทยซับคอนได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้

คุณสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรมร่วมเป็น Speaker ในหัวข้อ “Smart and sustainable manafacturing in Thailand”

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเครื่องมือกลและนวัตกรรมของทางบริษัทประเทศเยอรมนี

ที่มีความเชื่อมั่นและเป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตไทยมานาน ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในอันดับต้นๆของโลกที่เป็น Supplier ให้กับบริษัทรถยนต์สัญชาติเยรมัน

ซึ่งทางเยอรมันเห็นว่าไทยมีศักยภาพการผลิต หากมีการเรียนรู้และพัฒนาไปร่วมกัน ก็จะเติบโตเป็น Smart Manufacturer ได้

ซึ่งในครั้งนี้สมาคมได้สร้างความรู้จักให้กับทางต่างชาติมากขึ้น และได้เเลกเปลี่ยนมุมมองของฝั่งผู้ประกอบการไทยและในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

หากมีกิจกรรมหรือ ความร่วมมือร่วมกันในอนาคตกับนานาชาติ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบต่อไปติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่

website : https://www.thaisubcon.com

Line Official : @thaisubcon

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation