วันอังคารที่ 29 มกราคม 2567 ผู้บริหารสมาคมไทยซับคอน ได้เดินทางเพื่อสวัสดีปีใหม่หน่วยงานพันธมิตร ณ TGI สถาบันไทย-เยอรมัน

29 January 2024

ในวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567


สมาคม Thai Subcon นำโดย
   นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม พร้อมทั้ง
นายจิระศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ที่ปรึกษาสมาคม 
และกรรมการบริหารสมาคม

ได้เข้าพบข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสวัสดีปีใหม่ ได้แก่
เวลา 09.30 น. เข้าพบ
  นายเอกภัทร  วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เวลา 10.00 น. เข้าพบ
  นายวันชัย พนมชัย รักษาการเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
เวลา 11.00 น. เข้าพบ
  นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
และ เวลา 13.30 น. เข้าพบ
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
    พร้อมทั้งได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาผู้ประกอบการไทย ที่ปัจจุบัน เมื่อกลุ่มนักลงทุนต่างชาติกำลังเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อตั้งฐานการผลิต ผู้ประกอบการไทยรายย่อยหรือ SMEs ก็เผชิญกับความเดือดร้อน เพราะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงควรสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs โดยการให้เงินทุน ด้านนวัตกรรม และการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ SMEs  โดยกระทรวงอุตสาหกรรมควรเป็นตัวกลางในด้านการตลาด พาผู้ประกอบการไทย ให้สามารถพบปะและทำกิจกรรมร่วมกับนักลงทุนทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ให้เติบโตและยั่งยืนในตลาดใหม่ ๆ ได้
ซึ่งทางกระทรวงเองก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหา ความต้องการของผู้ประกอบการไทย เพื่อนำไปหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ตรงจุด

   สมาคมฯ ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกด้าน และสามารถนำสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเต็มที่ และสำเร็จในทุกๆ มิติของชีวิต โดยเฉพาะในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังใจและแรงผลักดันในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศชาติต่อไป 
ติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอนได้ที่
 Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon