วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 67 ในช่วงบ่าย ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

01 February 2024

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 67 ในช่วงบ่าย

คณะผู้บริหารคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติฯ ได้เข้าพบ


   ดร. อัมพร โพธิ์ใย นักวิจัยอาวุโส กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม 
ว่าที่ ร้อยตรี ดร. พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


   คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

    พร้อมทั้งได้แนะนำสมาคม ทำความรู้จักกับผู้บริการศูนย์ พร้อมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ซึ่งทาง ดร. พรพรหม  ได้แนะนำศูนย์ และบริการต่างๆ โดยเน้นที่การให้บริการให้คำปรึกษา มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงบริการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม (Thailand i4.0 Index) เป็นตัวช่วยทําให้โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้นทราบว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรของตนในด้านใดและควรเริ่มปรับปรุงด้านใดก่อนเพื่อให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีกลยุทธ์สูงสุด 

บริษัทที่สนใจลองทำแบบประเมินโรงงานของตนเองเบื้องต้น สามารถเข้าไปทำได้ที่ คลิก 

โดยทาง SMC เองมีเป้าหมายที่ต้องการให้เทคโนโลยี ไปสู่ระบบอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่
1.เข้าถึงได้
2.ใช้งานได้จริง
3.ราคาเหมาะสม 
อีกทั้ง SMC มีศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนให้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม หรือทดลองเช้าใช้งาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ และคำแนะนำอยู่ทุกจุด ไม่ว่าจะเป็น
-3D Inspection Service Robot
-Industrial Automation
-Smart maintenance
-Flexible Manufacturing
-ฯลฯ สมาชิกที่สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ 

     คณะฯ ได้เข้าชมระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เช่น ระบบจำลองโรงงานการผลิตสินค้าที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีของการควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วย ในรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการแสดงผลการผลิตแบบ Real-Time บนจนแสดงผลด้วยระบบ SCADA โดยแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของเครื่องจักรในระบบสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน 

ติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอนได้ที่
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon