คลัสเตอร์ Automation สมาคม Thai Subcon ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ผอ.นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

01 February 2024

ในช่วงเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

คลัสเตอร์ Automation สมาคม Thai Subcon โดย
   นายสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ฯ พร้อมด้วย
   นายจิรัตน์ ต่อรัตนวัฒนา รองประธานฯ และ
   นายศักดา สารพัดวิทยา รองประธานฯ

ได้เข้าสวัสดีปีใหม่
   ผอ.นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

   พร้อมทั้งได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางที่สมาคม และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จะสามารถให้ความร่วมมือกันได้ ซึ่งทางวิทยาลัยตัวแทนในภาคของการศึกษามองว่า ในแนวทางที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันนั้น ได้แก่
1.การรับนักศึกษาฝึกงานทั้งภาคปกติ และทวิภาคี
2.การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เนื่องจากทางวิทยาลัยมองว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นเดินไปไวกว่าภาคการศึกษา ดังนั้นเพื่อผลิตแรงงานที่จะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม ดังนั้นทั้งสองฝ่ายควรจะมีการทำหลักสูตรร่วมกัน
3.การพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้เท่าทันกระแสอุตสาหกรรม
4.ในด้านสถานที่ฝึก และบุคคลากร ต้องมีความพร้อม และมี Mindset ที่ดีต่อผู้ฝึกงาน
5.การบริจาคทุน ไม่ว่าจะเป็นทุนที่เป็นตัวเงิน ให้เครื่องมือ หรือทุนความรู้

และได้พาคณะจากสมาคมเดินชมห้องเรียนแผนกต่าง ๆ ของวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ถือเป็นวิทยาลัยที่มีแผนกครอบคลุมแทบจะทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแผนกเกี่ยวกับระบบราง หุ่นยนต์ รถยนต์ EV ฯ


ติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอนได้ที่
 Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon