รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2565-2567

01 June 2022

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565 - 2567

โดยกรรมการทั้ง​ 16​ ท่านได้ร่วมกันออกเสียงโหวตให้​