บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่

09 February 2024

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สำนักงานสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 

   บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้า Defense & Security ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่สมาคมไทยซับคอน พร้อมได้นำเสนองานแสดงสินค้าใหม่ที่มีชื่อว่า Drontech Asia 2024

โดยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้แก่
   นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ
   นางสาวเสาวคนธ์ ภุมมาลี รองประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินฯ
พร้อมทั้ง
   นายชนินทร์ ขาวจันทร์ อดีตรองเลขาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ 
ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนองานในครั้งนี้ด้วย

ทาง บริษัท GML Exhibition Co.,Ltd.
    มีคุณ Mr. Muthiah Gandhi  Managing Director

    โดยงานแสดงสินค้า Drontech Asia 2024  จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน 
   จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
 
    เป็นงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมโดรนแห่งเอเชียแปซิฟิกสำหรับพลเรือนและทหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น 
   - การเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
   - โลจิสติกส์และการขนส่ง
   - การก่อสร้าง
   - พลังงานและสาธารณูปโภค
   - การทำเหมืองแร่
   และ Defense & Security เป็นต้น

     ซึ่งทางผู้จัดงานได้หารือกับทางสมาคมฯเรื่องการให้สมาชิกไทยซับคอนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพทางด้านโดรนและชิ้นส่วนที่เกียวข้อง
ในงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ 

หากมีข้อมูลของกิจกรรมและพื้นที่สมาคมจะประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาชิกได้เข้าร่วมต่อไป


ติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอนได้ที่
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon