คุณวรรษมน ชยาภัม กรรมการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคม ไปเป็นหนึ่งใน Speaker ในงาน Global Fastener Forum 2024: Green Fastening‧Precision Attaining

07 June 2024
คุณวรรษมน ชยาภัม กรรมการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคม ไปเป็นหนึ่งใน Speaker ในงาน Global Fastener Forum 2024: Green Fastening‧Precision Attaining

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ งาน 2024 Fastener Taiwan ศูนย์ประชุม Kaohsiung Exhibition Center

งาน 2024 Fastener Taiwan เป็นงานแสดงสินค้าน็อต สกรูและสลักภัณฑ์ ที่เมืองเกาสง ไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2024 โดยในงานนี้

✨คุณวรรษมน ชยาภัม กรรมการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคม ไปเป็นหนึ่งใน Speaker ในงาน Global Fastener Forum 2024: Green Fastening‧Precision Attaining เพื่อบรรยายถึงแนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ เช่น การทำให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน กลไกการปรับขอบเขตคาร์บอน (CBAM) ฯลฯ 

ซึ่งคุณวรรษมน เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ #️⃣The Market trend of the fastening market in Thailand โดยได้บรรยาย พร้อมทั้งได้นำเสนอข้อมูลสมาคมฯ และศักยภาพของสมาชิกสมาคมฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานจาก นานา ประเทศ ได้รับทราบ และหลังจากการบรรยาย คุณวรรษมนให้ข้อมูลว่ามีผู้ประกอบการบริษัทไต้หวันหลายรายที่สนใจมาลงทุนในไทยและสนใจเกี่ยวกับสมาคมค่ะ มีทั้งผู้ผลิตพาร์ท/แม่พิมพ์/งาน high precision และผู้ประกอบการ มีความตื่นตัวเกี่ยวกับ CBAM (Carbon Border Adjustment)

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณคุณวรรษมน ชยาภัม ที่ได้สละเวลาเพื่อเป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Global Fastener Forum 2024 ที่ประเทศไต้หวัน ในครั้งนี้ค่ะ