การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี 2568-2569 ครั้งที่ 1/2567

31 May 2024
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี 2568-2569 ครั้งที่ 1/2567

ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 67 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีวาระ 2568-2569 ครั้งที่ 1/2567 โดยเป็นการประชุมครั้งแรกหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 โดยมี

✨นายชนินทร์ ขาวจันทร์ นายกสมาคม เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคม วาระปี 2567-2569 เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานสมาคมฯ ของนายกสมาคม อีกทั้งเพื่อการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการเพื่อตามกำหนดในข้อบังคับสมาคมฯ และวางโครงสร้างการบริหารงานสมาคมฯ

โดยเร็วๆนี้ สมาคมฯ จะมีการจัดระดมสมองเพื่อวางแนวทางในการบริหารสมาคมร่วมกันระหว่างกรรมการ และสมาชิก 

สมาชิกทุกท่าน อย่าพลาดการติดตามข่าวสารสมาคม เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดมสมองกับสมาคมฯ นะคะ

ติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอนได้ที่
Facebook Fanpage : thaisubconassociation
Line ID : thsubcon
Website : https://thaisubcon.com/th