Subcon Thailand 2022

18 May 2022

พบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในโซน "Thai Subcon Zone A"

พบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในโซน "Thai Subcon Zone B"

พบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในโซน "Thai Subcon Zone C"

พบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในโซน "Thai Subcon Zone D"

เตรียมพบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนหลากหลายอุตสาหกรรมได้ที่งาน 

Subcon Thailand 2022 วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา ฮอล์ 104

งานซับคอนไทยแลนด์" เป็นงานสำคัญในด้านการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติ งานที่ร่วมจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เป็นจุดนัดพบสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วน อาทิอุตสาหกรรมยานยนต์ , ยานยนต์ไฟฟ้า , เครื่องใช้ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ , เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน , เครื่องมือแพทย์ , หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่จัดแสดงอุตสาหกรรม สัมมนาความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจับคู่ธุรกิจ

สนใจสมัครเข้าร่วมออกบูธติดต่อ สมาคมไทยซับคอน (คุณมุก) โทร. 02-7136540 E-mail : subconthailand.thaisubcon@gmail.com