ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

21 February 2024

วันพุธที่ 21 กพ 67 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคม THAI SUBCON

นำคณะโดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ

และนายสมโภชน์ โมกมี เลขาธิการ สมาคมฯ

 

ได้เข้าพบ สวัสดีปีใหม่นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

โดยตอนนี้อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กำลังดำเนินการปรับปรุงโซนสีของจังหวัดสมุทรปราการใหม่ ซึ่งอาจจะได้ประกาศใช้ในปลายปีนี้ หรือต้นปี 2568 โดยเบื้องต้นการออกประกาศแก้ไขปรับปรุงโซนสีของจังหวัดสมุทรปราการ จะยกเว้นอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรม S-Curve เป้าหมายทีรัฐบาลสนับสนุน ให้สามารถตั้งอยู่ในเขตโซนสีเขียวหรือสีเหลืองได้ จะเป็นการยกเว้นกรณีพิเศษซึ่งจะเกิดข้อดีกับภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และท่านได้แนะนำให้สมาคมฯ ซึ่งมีบริษัทสมาชิกจำนวนมากตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงบทบาทหรือสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ให้กับทางสภาจังหวัด ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการปกครอง ได้รับทราบด้วย ซึ่งถือเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับสมาคมฯ ที่สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มสมาชิกสะท้อนปํญหา หรือนำข้อมูลโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของสภาจังหวัดสมุทรปราการมาส่งต่อให้สมาชิกรับทราบร่วมกันได้

 

THAI SUBCON ASSOCIATION

โทร 02-7136540-1

Facbook: คลิก

Line: thsubcon