ช่วงบ่าย วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 สมาคมไทยซับคอนเข้าสวัสดีปีใหม่ นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงการ

29 January 2024

ในช่วงบ่าย วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567

  นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย
  นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ เหรัญญิก 
  นางสาววรัญชลี สุวรรณพิกุล กรรมการ

เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 
   นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงการ

   และได้ปรึกษาถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการโรงงานเผชิญในขณะนี้ คือสมาชิกสมาคมหลายบริษัทประสบปัญหาทางด้านการใช้เอกสารใบอนุญาตประกอบโรงงาน รง4. ที่มีการยกเลิกใช้ไปแล้ว จึงได้นำเรียนฝากเรื่องไปยังอธิบดี ซึ่งอธิบดีรับเรื่อง และจะนำเรื่องเข้าประชุมร่วมกับกรมโยธาธิการ และผังเมืองต่อไป

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ จากสมาคมได้ที่ 
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon