ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS CO., LTD.


THAI - NIHON SEALS CO., LTD.


PONGPARA RUBBER CO., LTD.


INTERNATIONAL RUBBER PARTS CO., LTD.


PLASTOMER TECHNOLOGY CO., LTD.


ABATEK (ASIA) PLC.


ERAWAN RUBBER CO., LTD.


MAZAK (THAILAND) CO., LTD.


TECHNIC INDUSTRY CO., LTD.


SIAMARMSTRONG CO., LTD.

  • Adhesive tape
  • 14 Soi Bang Khae 12 Bang Khae, Bang Khae, Bangkok 10160
  • info.mkt@siamarmstrong.net
  • 0 2454 1135-37