ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

UNION SOLUTION TECHNOLOGY TOOLS & DIE CO., LTD.


S.Y.K.FACTORY AND PRODUCTS CO., LTD.


SUVARNABHUMI PIPE INDUSTRY CO., LTD.


MONA EXPORT CO., LTD.


SIAM P.T.M. FACTORY CO., LTD.


K.DENZA 1993 (THAILAND) CO., LTD.


CHONG THAI RUNGRUANG CO., LTD.


SIAM HARDWARE INDUSTRY CO., LTD.


E.S.SIAM INTERTECH CO., LTD.


KI-LAT KARBANG CO.,TLD.


CHAIYOOT FACTORY CO., LTD.

  • Motorcycle Parts
  • 45/9 No.9 Theparak Rd., Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 10540
  • 0 2706 5053-55

SHIMADA WORKS ( THAILAND) CO., LTD.