สมาคมไทยซับคอนเข้าสวัสดีปีใหม่่ และ หารือถึง เรื่องความร่วมมือระหว่างสมาคมและ ITAP

24 January 2024

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567

ผู้บริหารสมาคมฯ นำโดย
   นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม
   นายพัฒนศักดิ์ แสนสมรส อุปนายกฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพสมาชิก และคณะกรรมการสมาคม

ได้เข้าสวัสดีปีใหม่
   ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
   นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม 
   ณ อาคาร INC2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

   ได้หารือถึง ความร่วมมือระหว่างสมาคมและ ITAP ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทำวิจัย ให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ BOI ภายใต้การกำกับดูแลของ สวทช.

   เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล้วนต้องปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ สวทช. โปรแกรม ITAP ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย หรือเรียกว่า Thailand i4.0 Index  ขึ้น เป็นระบบวิเคราะห์และประเมิน ธุรกิจการผลิต โดยจะช่วยให้ทราบว่าโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทราบว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรของตน และควรเริ่มปรับปรุงด้านใดก่อนเพื่อให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีกลยุทธ์สูงสุด โดยสมาชิกที่สนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถเข้าไปดูและทดลองทำแบบประเมินโรงงานของตนได้ที่เว็บไซต์ คลิก

นอกจากนี้โครงการที่สมาคมได้มีทำร่วมกับ ITAP คือ การสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมทำระบบ ERP ในโรงงาน

   โดยในปี 2567 สมาคม และ ITAP จะมีการดำเนินการต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้สมาชิก  ในเรื่องการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย ERP และ Thailand i4.0 Index  ซึ่งจะเปิดรับสมัครสมาชิกให้เข้าโครงการในเร็วๆนี้

หากสมาคมได้วันและเวลาในการจัดกิจกรรมแล้ว สมาคมจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วมต่อไป

ติดตามกิจกรรมดีๆ จากสมาคมได้ที่ 
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon