THAI SUBCON พาคณะสมาชิกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และเจรจาธุรกิจร่วมกับ การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ชมรม (ฝ่าย) กีฬาทางอากาศ ร่มบิน-ร่มร่อน และอากาศยาน ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน จังหวัดเชียงราย

11 August 2022

ในวันวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารคลัสเตอร์การบินฯและป้องกันประเทศของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยโดย

นายธงชัย อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินฯ
นายมนัส ศรีวานิชภูมิ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
นางสาวเสาวคนธ์ ภุมมาลี รองประธานคลัสเตอร์การบินฯ

พาคณะสมาชิกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และเจรจาธุรกิจร่วมกับ การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ชมรม (ฝ่าย) กีฬาทางอากาศ ร่มบิน-ร่มร่อน และอากาศยาน ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน จังหวั ดเชียงรายณ ห้องประชุม ตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดย น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้การต้อนรับและเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อหาความต้องการชิ้นส่วนอากาศยานเชื่อมโยงสู่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไทย ซึ่งผอ.ได้นำเสนอถึงข้อมูลท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

- แผนพัฒนาท่าอากาศยาน
- แผนพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์
- General Aviation
- การท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่อง
- ศูนย์ซ่อมอากาศยานและธุรกิจต่อเนื่อง
- อากาศยานกลุ่ม Powered Parachute ในไทย

ทั้งนี้มี น.ต.คัคนิน บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำมาเสนอข้อมูล โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ที่จะสร้างขึ้นที่เชียงรายที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2024 น่าจะเป็นโอกาสดีของสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย ที่จะมีโอกาสทำชิ้นส่วนอากาศยานให้กับทางศูนย์ซ่อมได้

 

ติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่ 

https://www.thaisubcon.com

Line Official : @thaisubcon

Facebook : https://www.facebook.com