Tuesday, April 23, 2013 10:37:00 AM

 


 
 
 
 

         

   Global Transportech 2013
Biggest Automobile Parts exhibition in Korea!!!
June 26-28, 2013

 

 

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

 

ด้วย Korea Business Center, Bangkok หรือ องค์กรส่งเสริมการค้าการลงทุน ของรัฐบาลเกาหลี ประจำประเทศไทย ขอเรียนเชิญนักธุรกิจไทยที่อยู่ในธุรกิจ Automobile OEM, Automotive vendors and After-market for automobile ร่วมเดินทางไปเกาหลีใต้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเจรจา ธุรกิจและเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายในงาน Global Transportech 2013 ซึ่งถือว่าเป็นงานระดับนานาชาติ แห่งเดียวในภูมิภาคที่จะทำให้ผู้ร่วมงานได้รับวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และพบกับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

·        Date :                     June 26th (WED) – 28th (FRI), 2013 

·        Meeting Date:        June 26th (WED) – 27th  (THU), 2013                                       

·        Venue :                  KINTEX, Seoul, Korea

·        Organizer :           KOTRA (Korea Trade – Investment Promotion Agency)

·        Visitors:                OEM of Automobiles (Car makers), Automotive vendor (Tier 1, 2, 3)  After-market

                                    distributor for automobile  

Global Transportech 2013 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ที่สนใจนำเข้าและขยายความร่วมมือทางการค้ากับผู้ประกอบการจากเกาหลีใต้ในธุรกิจดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม (Conference) เจรจาธุรกิจ (Business Match Making Opportunities)ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gtt.or.kr หรือจากไฟล์ที่แนบมา

เนื่องจากประเทศไทย มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเกาหลีตลอดมา ทางรัฐบาลเกาหลีจึงมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน ดังรายละเอียดด้านล่าง

 

Incentive supported by KOTRA is divided by type of buyers as the following:-

Type of Buyer

Qualification (คุณสมบัติ)

Incentive (สิ่งที่สนับสนุน)

Global 

Companies with

annual sales USD 100 Million 

บริ ษัทที่มียอดขาย 100 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป

USD 700  (100% of economy round trip of airfare)

+ hotel 3 nights

Power

Companies with

annual sales USD 10 Million

บริ ษัทที่มียอดขาย 10 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป

USD 350 (50% of economy round trip of airfare) + hotel 3 nights

General

Any companies who are interested in automotive industry

บริษัทที่สนใจธุรกิจรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์

Hotel 3 nights

 

หมายเหตุ ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัทและโรงแรม 1 ห้อง ต่อ 1 บริษัท ตั๋วเครื่องบินจะได้รับคืนภายใน 30-45 วันทำการ นอกจากนี้ ทางเราได้ จัดเตรียมล่าม (Interpreter) เพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนของการพูดคุยเจรจาธุรกิจกับบริษัทเกาหลี ให้กับท่าน กำหนดการจะเดินทางในคืนวันที่ 24 มิถุนายน และกลับวันที่ 28 มิถุนายน 2556(กำหนดการสนับสนุนของ Korta)

หมายเหตุ :

กรุณากรอกใบสมัคร Application Form_Global Transportech 2013_BUILD เพื่อขอรับการสนับสนุน

อนึ่ง หน่วย BUILD จะดำเนินการส่งใบสมัครของท่านให้กับ KORTA ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบริษัทไทย โดยสำนักงานใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาจากใบสมัครของท่าน ดังนั้นโปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

หากท่านสนใจกรุณาส่งใบตอบรับมาที่ Kanyarat.j@boi.go.th  

 

**รับจำนวนจำกัดภายในวันที่ 29 เมษายน 2556 **

หากส่งใบสมัครมาก่อนจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน

                                  

                                ในการนี้ หน่วย BUILD ได้จัดโปรแกรมเยี่ยมชมโรงงานเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการไทย ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้กำหนดการอาจมี การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งทางหน่วย BUILD จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาส่งใบตอบรับ Global Transportech 2013_reply form 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญารัตน์  จิตรโสม 

Tel: 02-553 -8111 ต่อ 6108 Fax: 02-553 8325, Email: kanyarat.j@boi.go.th

 

หรือติดต่อ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

คุณปิยฉัตร สุขเรือน  

Tel: 02-713-6540 Fax: 02-7136542 E-mail: piyachat.sukreun@gmail.com

 

 

 

 

หน่วย BUILD จะแจ้งค่าใช้จ่ายเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั็ง

หลังจากได้รับผลการพิจารณาจากทาง Korta แล้ว

 

Reply Form -- Click

Application Form -- Click

Program -- Click